Normes generals

Baixada vàlida

Els karts només podran baixar pel circuit durant els entrenaments, els cronometratges i la cursa pròpiament dita. Està totalment prohibit fer-ho sense el vistiplau de l’organització.
Perquè una baixada sigui vàlida, han d’arribar els dos corredors i el kart alhora, sense haver-se tret cap dels dos corredors ni el casc ni els guants a mitja baixada. Si un corredor es treu el casc durant la baixada, no podrà continuar baixant. Si un corredor arriba sense casc, comptarà com si el kart no hagués travessat la línia d’arribada.

Joc brut

El fet que un kart empri joc brut durant qualsevol baixada, ja sigui empenyent un altre kart fora del circuit o de qualsevol altra manera, pot ser motiu de sanció per part de l’organització. Es respecta, però, la trajectòria que porta un kart quan tanca un altre kart sempre que no hi hagi intencionalitat. Fer canvis de direcció, donar cops i no girar, entre d’altres, es consideren accions intencionades. L’enfrontament físic o verbal d’algun corredor amb qualsevol altra persona també pot ser motiu de desqualificació. A més a més, el kart del davant té dret a un espai mínim perquè el copilot surti a córrer. No es penalitza que el copilot del kart del davant surti a córrer i toqui el kart de darrere per fer ús d’aquest espai.

Reclamacions i desqualificacions

Els jutges de circuit prendran la determinació oportuna en cada cas atenent a una reclamació dels mateixos corredors, que han de presentar una prova dels fets (per exemple, una foto, un vídeo o el testimoni d’un control de revolt). Per a efectuar una reclamació, els corredors s’han de dirigir al punt d’informació i emplenar un full de reclamació. Si el director de cursa considera que hi ha hagut joc brut, l’organització sancionarà el kart agressor, i el podrà desqualificar si ho troba oportú. Desqualificar un kart no implica necessàriament que el següent avanci una posició. Queda en decisió de l’organització prendre les mesures oportunes o fer entrar un kart a la graella si ho creu convenient.

Terminis

El termini de reclamacions acaba el mateix diumenge de la cursa a mitjanit. L’organització pot desqualificar un kart un cop fins i tot passada la cursa. Aquesta desqualificació podria mantenir-se per a posteriors edicions de la Cursa de Karts de Coixinets.

Retirades

Quan un kart es retira de la cursa per qualsevol motiu, els corredors ho han de comunicar immediatament a l’organització.

Suspensió de la cursa

En cas de pluja, els corredors han de ser al seu lloc a l’hora indicada esperant instruccions de l’organització. Si no hi són poden perdre l’opció de participar a la cursa. En cas de suspensió de la cursa, es farà saber als corredors si s’ajorna mitjançant carta o reunió.

Punt d’informació

Per qualsevol dubte que es tingui, tant per part dels corredors, com per part del públic, es prega adreçar-se al punt d’informació i no a cap altre lloc. Es demana que no es facin consultes ni reclamacions a altres membres de l’organització.

L’organització es reserva el dret de modificar aquest Reglament general.
El desconeixement d’aquest Reglament general no en justifica l’incompliment.

Publicitat

Instagram
YouTube