Què és un kart?

Un kart és un vehicle sense motor, construït artesanalment, que es fa baixar per un fort pendent i que utilitza coixinets per al seu desplaçament. Com a estructura principal disposa d’un xassís que es recolza sobre dos eixos; l’un fix, situat al darrera, i l’altre movible, situat al davant, que fa la funció de direcció. Tots aquests elements es construeixen amb fusta.

El kart és conduït per dues persones: el pilot, que va assegut i condueix el kart utilitzant un sistema de cordes fixades a l’eix de la direcció, i el copilot, que va dret al darrera i empeny el kart. Per a l’impuls, el copilot fa servir unes barres de ferro fixades a la part del darrera del xassís.

Consulteu l’apartat 1 del Reglament general per assegurar-vos que els vostres karts compleixen tots els requisits tècnics. Els karts que no superin la verificació tècnica no podran fer cap baixada fins que solucionin tots els problemes.

Recordeu que heu de deixar dos espais destinats al número o dorsal, un a la banda esquerra del Kart i l’altre al davant. Aquests espais, que han de quedar ben visibles, han de tenir una grandària de 25 × 25 cm.

Publicitat

Instagram
YouTube