Categories

Els corredors es distribueixen en set categories, quatre de generals i tres d’especials.

Categories generals Naixement Dorsals
Sèniors/Màsters fins al 2003* 000
Júniors 2004-2007 100
Cadets 2008-2010 400
Alevins 2011-2015 600
Categories especials Naixement Dorsals
Veterans fins al 1983 200
Fèmines fins al 2010* 300
Mixta fins al 2010* 700

* Any inclòs.

Els corredors que corresponen a les categories especials també poden pertànyer, si ho desitgen, a la categoria general que els pertoca, o a una o a l’altre però mai ales dues a la vegada.

La categoria de cada corredor es determina per l’any de naixement. En el cas dels Alvins, no es tindrà en compte si han fet els anys o no.

Si al pilot i al copilot els correspon anar a dues categories diferents, només poden participar junts en la categoria del corredor de més edat. No poden formar parella dos corredors entre els quals hi hagi més d’una categoria de diferència.

En les categories especials, tots dos corredors han de complir els requisits de la categoria.

L’organització té el dret però no l’obligació d’anul·lar alguna categoria general si el nombre de karts no arriba a 10 o de crear alguna sub-categoria si hi ha un gran nombre de karts i es troba oportú fer-ho.

Publicitat

Instagram
YouTube