Inscripcions

El termini d’inscripció, la documentació necessària i els preus d’inscripció seran comunicats en aquest lloc web i a la carta als corredors, que rebreu per correu electrònic si tenim la vostra adreça. Si no la rebeu, ens podeu escriure.

Acabat el termini d’inscripció, l’organització es reserva el dret d’inscriure més corredors només per fer quadrar els engraellats sense haver de modificar els criteris de classificació i la disposició dels engraellats que s’inclouen en aquest Reglament general.

Tot canvi o modificació de corredors s’haurà d’avisar a l’organització abans dels cronometratges per tal d’efectuar les oportunes modificacions i tramitacions.

Un mateix corredor no pot participar en dos karts diferents. Només es permetrà que un corredor eliminat pugui substituir un altre classificat que, per motius de lesió, no pugui seguir la cursa. Aquest canvi ha de ser comunicat al cap d’informació immediatament perquè comprovi les dades i autoritzi el canvi.

Si un corredor no inscrit efectua qualsevol baixada o bé el canvi de corredor esmentat a l’anterior paràgraf no és comunicat a l’organització, s’obrirà un expedient al corredor en qüestió i al seu company per decidir les sancions que se’ls pugui atribuir en aquella i en següents edicions de la Cursa de Karts.

És indispensable portar tota la documentació per inscriure’s. No es podrà participar sense haver estat inscrit prèviament i d’acord amb aquest Reglament general.

L’organització es reserva el dret de modificar aquest Reglament general.
El desconeixement d’aquest Reglament general no en justifica l’incompliment.

Publicitat

Instagram
YouTube