Normes d’ús:

  • Per optar a rebre un kart de lloguer, haureu d’enviar un missatge a seguretat@kartsdecoixinets.org   en el mateix periode que estiguin obertes les inscripcions . En el missatge, especifiqueu el nom i cognom del pilot i el copilot, i les dades de contacte. Els karts es donaran seguint l’ordre en què es rebin els missatges.
  • Cada parella només pot llogar un kart. Ni el pilot ni el copilot (junts o per separat) poden haver llogat un kart en cap edició anterior de la Cursa de Karts de Coixinets.
    En cap cas els llogaters podran prestar el kart de lloguer a tercers, hauran de participar amb el kart llogat.
  • Els karts s’entregaran el dia que ho comuniqui l’organització.
  • Els llogaters de cada kart han de pagar una fiança de 50 €, que serà retornada un cop que hagin retornat el kart.
  • El Club Karts de Coixinets no es fa responsable dels desperfectes que puguin tenir els karts en el moment de l’entrega, de manera que són els nous corredors els responsables d’arranjar el kart perquè passi les verificacions segons el Reglament.
  • Els llogaters han de retornar el kart prestat al començament del carrer del Mercat, al costat de l’arribada, el moment en què quedin desqualificats. Demaneu a l’organització pel responsable de recollir-lo.

Recordeu que si teniu un kart que no feu servir, el podeu cedir al Club Karts de Coixinets. Només us heu de posar en contacte amb nosaltres a través de l’adreça seguretat@kartsdecoixinets.org.

Instagram
YouTube