Termes i condicions generals de venta

 1. Introducció

Els termes i condicions generals de venda descrites a continuació, s’apliquen amb caràcter d’exclusivitat a les relacions comercials i contractuals entre tot usuari de la web  www.kartsdecoixinets.org  (en endavant “kartsdecoixinets.org”) i la seva legítima propietària, CLUB KARTS DE COIXINETS, amb CIF G-60442050, i domicili social a Camp Municipals d’Esports, C / Cervantes, s / n (08960) Sant Just Desvern (Barcelona), Tel. 622.354.824, e  mail: info @ kartsdecoixinets. org i inscrita en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el número 07.913.

A través del web, qualsevol persona (en endavant, “Interessat”) pot manifestar la seva voluntat de comprar la “Inscripció Cursa” oferida mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet.

La sol·licitud de l’interessat constitueix les condicions particulars a què van associades els presents Termes i Condicions Generals, que l’Interessat ha de consultar amb caràcter previ a la compra de la “Inscripció Cursa”. El Interessat sempre disposarà d’aquests Termes i Condicions Generals en un lloc visible i lliurement accessible de la web.

Els presents termes i condicions generals juntament amb la sol·licitud de la “Inscripció Cursa” realitzada per l’Interessat implica la formalització de la compravenda entre “kartsdecoixinets.org” i aquell, que afirma:

 1. a) haver llegit, entès i acceptat els presents termes i condicions generals.
 2. b) que és una persona major d’edat i amb plena capacitat per a contractar.

Els Interessats disposen d’un servei de “Atenció al Corredor” a inscripcions@kartsdecoixinets.org per resolució de qüestions referents als termes i condicions generals de venda.

Els termes i condicions generals són les úniques aplicables, podent “kartsdecoixinets.org” ocasionalment modificar aquests termes i condicions. Cada compra realitzada a la Web es regeix pels termes i condicions aplicables en la data de la comanda, de manera que un cop formalitzat aquest, s’hauran d’acceptar expressament per l’Interessat, a tots els efectes legals, els termes i condicions generals aquí detallats.

 • Estic d’acord amb els Termes i Condicions Generals de venda.
 1. La “Inscripció Cursa”

Cada “Inscripció Cursa” oferida per “kartsdecoixinets.org”, es comercialitza indicant el preu amb IVA inclòs.

La “Inscripció Cursa” comercialitzada per “kartsdecoixinets.org”, no és vàlida en cap cas per a ser utilitzada en activitats il·lícites o fraudulentes, i no pot usar-se amb fins comercials sense les autoritzacions i permisos pertinents. “Kartsdecoixinets.org” no es responsabilitza, en cap cas, de l’ús pels Interessats de la “Inscripció Cursa”.

“Kartsdecoixinets.org” farà tot el possible per complaure a tots els Interessats en la demanda de la “Inscripció Cursa”. En cas de no disponibilitat per esgotament d’existències de la “Inscripció Cursa”, després de realitzar-la comanda, l’Interessat serà informat de l’anul·lació a través del correu electrònic facilitat per ell.

 1. Procés de compra

L’Interessat accedirà a un formulari d’inscripció on haurà d’introduir les seves “Dades Personals”. A continuació l’Interessat acceptarà els Termes i Condicions Generals de venda. Seguidament haurà de realitzar el pagament i “Confirmar” la comanda.

Per a la seva tramitació “kartsdecoixinets.org”, utilitza un servidor SSL (Secure servidor Layer) destinat a l’encriptació de totes les dades que són tramitats entre el navegador de l’Interessat i el nostre servidor. D’aquesta manera, s’assegura la confidencialitat i privacitat de les transaccions efectuades amb “kartsdecoixinets.org”.

 1. desistiment

Si l’Interessat decideix tornar la “Inscripció Cursa” comprada, sempre que no estigui utilitzada, haurà de fer-ho al   termini de 14 dies abans de la realització de la Cursa, si no és així no seran admesos per “kartsdecoixinets.org”.

Seran admeses les devolucions que compleixin els següents requisits:

 • L’Interessat haurà d’omplir el formulari de desistiment que pot trobar a la nostra web i incloure-juntament amb la “Inscripció Cursa”, enviant-degudament emplenat a CLUB KARTS DE COIXINETS, Camp Municipals d’Esports, C / Cervantes, s / n (08960) Sant Just Desvern (Barcelona) o al correu electrònic info@kartsdecoixinets.org , amb número / referència de la “Inscripció Cursa” i motivació del desistiment.
 • Un cop rebut i comprovat, s’abonarà si escau i s’informarà a l’Interessat dirigint-se al correu electrònic facilitat per ell.

L’Interessat podrà demanar la devolució del preu pagat, en aquest cas, si escau “kartsdecoixinets.org” el abonarà mitjançant el mateix sistema de pagament realitzat.

La devolució dels diners pagats no inclourà, en cap cas, les despeses bancàries de devolució i altres riscos vinculats a la devolució de la “Inscripció Cursa” si n’hi hagués, que seran de càrrec del remitent i li seran descomptats de la quantitat retornada.

 1. preus

Els preus de venda indicats es mostren en euros. L’IVA està inclòs en aquests preus.

“Kartsdecoixinets.org” es compromet a aplicar les tarifes en vigor indicades en el moment de la realització de la comanda. Així mateix, es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment.

 1. Forma de pagament

Per a la tramitació de la comanda “kartsdecoixinets.org”, utilitza un servidor SSL (Secure servidor Layer) destinat a l’encriptació de totes les dades que són tramitats entre el navegador de l’Interessat i el servidor. D’aquesta manera, s’assegura la confidencialitat i privacitat de les transaccions efectuades amb “kartsdecoixinets.org” que impedeix la captura malintencionada de les dades per part de tercers.

L’Interessat efectuarà el pagament, a la “Cistella de la compra”, mitjançant:

– Targeta de Crèdit. Sistema TPV Virtual Banc de Sabadell.

S’accepten targetes VISA I MASTERCARD.

Per facilitar les dades de la targeta, “kartsdecoixinets.org” li redirigirà al TPV Virtual del banc que serà l’encarregat de sol·licitar les dades.

Aquesta modalitat de pagament NO té recàrrec en el preu total.

Important: En cas de produir-se un rebuig del pagament per part del banc, la comanda serà anul·lada de forma automàtica. Si una compra s’ha realitzat efectivament i amb la conformitat de l’interessat i posteriorment exigeix ​​retrocedir un càrrec a la seva entitat de pagament, dit Interessat haurà de rescabalar “kartsdecoixinets.org” dels danys i perjudicis ocasionats amb motiu d’aquesta retrocessió.

 1. Lliurament de la “Inscripció Cursa”

Totes les comandes es lliuraran per correu electrònic a info@kartsdecoixinets.org .

El Interessat rebrà en el correu electrònic facilitat el comprovant de la “Inscripció Cursa” que haurà d’imprimir i presentar a l’organització abans del començament d’aquesta Cursa.

Es prega als Interessats que contactin via correu electrònic   info@kartsdecoixinets.org si no es rep correctament la “Inscripció Cursa” per intentar solucionar el problema com més aviat millor.

CLUB KARTS DE COIXINETS farà tot el possible per complaure a tots els Interessats en la demanda de la “Inscripció Cursa”.

En cas de no disponibilitat per esgotament d’existències de la “Inscripció Cursa”, després de realitzar-la comanda, l’Interessat serà informat a través del seu correu electrònic de l’anul·lació d’aquest.

Important: Perquè els enviaments puguin ser lliurats dins el termini establert l’Interessat s’ha d’assegurar que les dades de la seva direcció i telèfon mòbil de contacte de la comanda siguin correctes. CLUB KARTS DE COIXINETS no es fa responsable en cas d’adreces errònies o amb falta de dades.

 1. Continguts del lloc web

“Kartsdecoixinets.org” es reserva el dret a realitzar modificacions sobre l’oferta comercial continguda en la Web (aplicables a productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.

En el cas d’existir algun error tipogràfic en el contingut de la web (nom del producte, vista associada, preus, etc.), “kartsdecoixinets.org” procedirà a esmenar com més aviat millor des que tingui constància. No obstant això, si s’hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, se li comunicaria a l’Interessat tan aviat com aquest sigui identificat amb la finalitat que pugui rescindir la compra sense cap cost addicional per part seva.

 1. Política de privacitat i Confidencialitat

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre, i en la normativa europea i nacional de desenvolupament, “kartsdecoixinets.org” informa que les dades personals facilitades a través de els formularis del web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades, i ha de donar el remitent el seu consentiment exprés per a ser inclòs en l’esmentat fitxer. La finalitat d’aquest fitxer és servir com a suport d’informació a la gestió administrativa i comercial de l’empresa.

“Kartsdecoixinets.org” tractarà aquestes dades per a la facturació i la tramesa de la “Inscripció Cursa”, així com per a l’enviament periòdic d’ofertes i d’informació comercial a l’Interessat. En ocasions l’enviament de les ofertes i informació comercial pot ser realitzat directament per empreses autoritzades per “kartsdecoixinets.org”. Així mateix les seves dades podran ser comunicades a empreses del sector comerç electrònic. En aquest cas, l’Interessat ha de consentir expressament i autoritzar “kartsdecoixinets.org” la comunicació de la seva adreça de correu electrònic per al compliment d’aquesta finalitat.

En cas que “kartsdecoixinets.org” tingui la intenció d’utilitzar el correu electrònic facilitat per l’Interessat en el marc de la subscripció de les seves comandes, per a l’enviament de posteriors comunicacions comercials, també ha de posar en coneixement de l’Interessat de manera expressa i sol·licitar el seu consentiment.

L’usuari d’aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veraces. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en l’esmentat fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

A l’efecte de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l’Interessat ha de prestar el seu consentiment exprés per l’enviament de comunicacions comercials per part de “kartsdecoixinets.org”, a l’adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per a l’accés als serveis prestats per “kartsdecoixinets.org”, oa qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent el Interessat exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’enviament de tals comunicacions, dirigint-se per escrit oa través de la nostra web a CLUB KARTS dE COIXINETS, Camp Municipals d’Esports, C / Cervantes, s / n (08960) Sant Just Desvern (Barcelona), incloent còpia del NIF / NIE, del titular de les dades personals. Aquestes comunicacions comercials, que sempre seran realitzades per “kartsdecoixinets.org”, podran contenir informació sobre productes i / o serveis comercialitzats directament per aquesta o bé relatius a tercers amb els quals hi hagi algun tipus d’acord o contracte. Fet aquest que s’ha de posar en coneixement de l’interessat.

“Kartsdecoixinets.org”, es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques del sector.

La Web fa servir tecnologia de Google Adwords i Analytics per recollir dades de comportament dels visitants. Aquestes dades es recullen de forma anònima per a fins de màrqueting i optimització.

Totes les dades de visitants es guarden amb un identificador d’usuari anònim per acumular un perfil d’ús. Es poden emprar “cookies” per recollir i guardar aquestes dades que seran anònims i no s’utilitzaran per identificar un visitant personalment i no s’afegiran a cap dada personal.

A més, a través de l’accés a la Web es possibilita l’accés a altres informacions i productes, programes i serveis d’entitats diferents de “kartsdecoixinets.org”, que esdevenen accessibles a través dels “links” i connexions existents.

“Kartsdecoixinets.org” no es responsabilitza del contingut de les pàgines enllaçades, els titulars són exclusius responsables de les mateixes, sent per tant totalment alienes a “kartsdecoixinets.org”.

 1. propietat Intel·lectual

Tots els continguts del web estan protegits per la normativa espanyola sobre propietat intel·lectual trobant tots els drets reservats, i el contingut pertany únicament i exclusivament al seu autor. L’accés a aquest material no suposarà cap manera llicència per a la seva reproducció i / o distribució. Queda estrictament prohibida la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials així com tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de “kartsdecoixinets.org” o de la seva legítima titular.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i ss. del Codi Penal.

Aquells usuaris que enviïn a la web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels Serveis això sigui possible, s’entén que autoritzen a “kartsdecoixinets.org “per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

 1. Accés i ús de la web

Tant l’accés al web, com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en la mateixa, seran de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d’accés a la web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, queda prohibida amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de “kartsdecoixinets.org” o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús del Web amb fins il·legals o no autoritzats i, en concret, amb caràcter no exhaustiu:

 • Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (a la intimitat, a la pròpia imatge, al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial, protecció de dades, etc.)
 • Publicar, divulgar, anunciar, distribuir, etc., qualsevol material, assumpte o informació amb continguts obscens, pornogràfics, abusius, difamatoris o il·legals.
 • Incloure o introduir qualsevol tipus de virus informàtic, arxius defectuosos, o qualsevol altre software o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe accessibles a través del web.
 • Alterar o intervenir per mitjans fraudulents, pàgines web personals o correus electrònics d’altres usuaris sense autorització dels mateixos.
 • Realitzar a través del web publicitat o oferta de béns o serveis amb fins comercials.
 • Utilització indeguda o inadequada respecte al normal funcionament i finalitat de tots aquells serveis que, si escau puguin incloure a la web de “kartsdecoixinets.org”, com ara grups de notícies, fòrums, etc.
 1. Accés i seguretat de la web

L’Interessat podrà crear-se un compte a la web per la qual cosa és necessari utilitzar una contrasenya.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Interessat es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que l’Interessat conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en la manera en què es recull a la web.

“Kartsdecoixinets.org” no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir al voltant de les dades personals quan es derivin bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència de l’Interessat pel que fa a la guarda i custòdia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.

 1. Responsabilitat i modificació de condicions

“Kartsdecoixinets.org” no es fa responsable dels danys que hagin pogut ocasionar els usuaris de la web de “kartsdecoixinets.org”, o qualsevol altra, que vinguin derivats de l’ús il·legal o indegut de les eines, continguts, informacions accessibles des de la web.

“Kartsdecoixinets.org” es reserva el dret de suspendre l’accés a la web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos. “Kartsdecoixinets.org”, no es responsabilitza, en cap cas, de l’ús pels Interessats de la “Inscripció Cursa”.

 1. Responsabilitat i resolució de conflictes

Les fotografies i els textos reproduïts que presenta la “Inscripció Cursa” tenen caràcter merament informatiu. No obstant això, els Interessats podran exercir el seu dret de devolució de conformitat amb la legislació vigent.

“Kartsdecoixinets.org” no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un ús inadequat de la “Inscripció Cursa” comercialitzada.

La responsabilitat de “kartsdecoixinets.org” quedarà limitada, en qualsevol cas, a l’import de la comanda i no es veurà compromesa per simples errors o omissions que hagin pogut tenir lloc, quan s’hagin pres totes les precaucions necessàries en la presentació de la “Inscripció cursa “.

“Kartsdecoixinets.org” no podrà ser considerada responsable per un Interessat o un tercer, de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant, ocorreguts pel mitjà que sigui.

A reserva del que disposa anteriorment, la responsabilitat de “kartsdecoixinets.org” en virtut dels presents termes i condicions generals no podrà excedir a un import igual a les sumes pagades o pagadores després de la transacció que es trobi en l’origen d’aquesta responsabilitat, sigui quina sigui la causa o la forma de l’acció en qüestió. “Kartsdecoixinets.org” no podrà ser considerada responsable de l’incompliment de la compravenda realitzada en cas d’esgotament de les existències o de disponibilitat de la “Inscripció Cursa” excepte causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, en especial, dels serveis i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

Aquests termes i condicions generals es regeixen per la llei espanyola. En cas de controvèrsia que es derivi dels presents termes i condicions generals, l’Interessat es dirigirà primerament a “kartsdecoixinets.org” per obtenir una solució amistosa. En qualsevol cas, per a la resolució dels conflictes, les parts se sotmeten, a la seva elecció i amb renúncia a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Instagram
YouTube