10. Categoria

El nom de l’empresa patrocinadora es comunicarà per la megafonia de tot el circuit durant els dies de la competició. Cada cop que s’esmenti la categoria tot seguit s’esmentarà el nom de l’empresa patrocinadora. El nom oficial de la categoria s’introduirà al vídeo oficial de la cursa cada cop que es presenti la categoria (finals de consolació i finals).

Per a més informació descarrega l’arxiu Dossier de patrocini o contacta amb nosaltres.

Publicitat

Instagram
YouTube