Inscripcions 46a Cursa de Karts de Coixinets

  Les inscripcions estaran obertes del 9 al 29 d’octubre. Del 30 d’octubre al 3 de novembre s’ha previst un termini extraordinari d’inscripció amb recàrrec en el preu (vegeu l’apartat «Pagament»).

  Dades i documentació

  És important tenir preparades totes les dades i la documentació abans de començar el procés d’inscripció. Si manca alguna cosa no podreu finalitzar-la amb èxit. Un cop pagat rebreu un correu que us confirmarà que el procés s’ha completat correctament. Un cop verificada tota la documentació, rebreu un últim correu amb el dorsal assignat.

   1. DADES PERSONALS del pilot i el copilot.

   2. ACCEPTACIÓ DE RESPONSABILITATS (si és major d’edat) o AUTORITZACIÓ  (si és menor d’edat), que us podeu descarregar a continuació. Haurà d’estar degudament emplenada i signada.

            Autorització (MENORS D’EDAT)

            Acceptació de responsabilitats (MAJORS D’EDAT)

    3. CÒPIES DELS DNI en format JPG, PNG, PDF.

  Si és major d’edat:
  •  Còpia del DNI per totes dues cares del pilot i el copilot (en documents separats).
  Si és menor d’edat:
  • Còpia del DNI per totes dues cares del pilot i el copilot (en documents separats). (En el cas que no en tingui, necessitarem la còpia del llibre de família.)
  • Còpia del DNI per totes dues cares del pare, mare o tutor/a legal (qui signi l’autorització de responsabilitat)

  Pagament

  Per completar el procés d’inscripció, cal pagar amb targeta de crèdit o dèbit.

  A causa de l’augment de preus generalitzat (també de les despeses que comporta organitzar la cursa), ens veiem obligats a apujar el cost d’inscripció. Aquest any, la quota serà de 70 € per kart.

  D’altra banda, passat el termini d’inscripció del 9 al 29 d’octubre, oferim un termini extraordinari amb un recàrrec de 5 €: del 30 d’octubre al 3 de novembre, els karts es podran inscriure per 75 €.

  Pilot

  Dades del pilot

  NoiNoia

  Copilot

  Dades del copilot

  NoiNoia

  Categoria

  Categories generals Naixement Dorsals
  Sèniors/Màsters fins al 2003* 000
  Júniors 2004-2007 100
  Cadets 2008-2010 400
  Alevins 2011-2015 600
  Categories especials Naixement Dorsals
  Veterans fins al 1983* 200
  Fèmines fins al 2010* 300
  Mixta fins al 2010* 700

  * Any inclòs.

  Si voleu pertànyer a una categoria especial i compliu els requisits, seleccioneu la categoria.

  Categoria generalVeteransFèminesMixta

  Quan voleu passar la verificació del vostre kart?

  Preverificació el dimarts 7 de novembreEl mateix dissabte 11 de novembre

            Clica aquí per llegir més sobre les preverificacions

  Autorització o acceptació de responsabilitats emplenada i signada:

  Còpia dels DNI dels corredors.

  DNI del pilot:
  DNI del copilot:

  No

  Afegeix el DNI del pare, mare o tutor.

  DNI del pare, mare o tutor/a del pilot:
  DNI del pare, mare o tutor/a del copilot:

   

  Instagram
  YouTube