Inscripcions 44a Cursa

    Inscripcióo a la 44a Cursa de Karts de Coixinets

     1.DADES PERSONALS: del pilot i copilot

     2. ACCEPTACIÓ DE RESPONSABILITAT (si és major d’edat) o AUTORITZACIÓ DE RESPONSABILITAT (si és menor d’edat) que us podeu descarregar a continuació. Haurà d’estar degudament omplerta i signada.

              Autorització de responsabilitat (MENORS D’EDAT)

              Acceptació de responsabilitats (MAJORS D’EDAT)

     3. AUTORESPONSABILITAT COVID-19 (menors i majors d'edat) que us podeu descarregar a continuació. Haurà d’estar degudament omplerta i signada.

              Autoresponsabilitat COVID-19

      4.FOTOCÒPIA DNI: en format (JPG, PNG, PDF)

    Si és major d’edat:
    •  Fotocòpia del DNI per ambdues cares del pilot i copilot. (en documents separats)
    Si és menor d’edat:
    • Fotocòpia del DNI per ambdues cares del pilot i copilot. (en documents separats) *(En el cas que no en tingui necessitarem la fotocòpia del llibre de familia)
    • Fotocòpia del DNI per ambdues cares del pare, mare o tutor/a legal (Qui signi l’autorització de responsabilitat)

     5. PAGAMENT AMB TARGETA:

    Per últim, s’haurà de fer el pagament de 60€ amb targèta de dèbit/crèdit

    És important tenir tota la documentació esmentada preparada abans de començar el procès d’inscripció. Si manca alguna cosa no podreu finalitzar-la amb èxit. Un cop pagat rebreu l’email de confirmació de que el procès s’ha realitzat correctament. Un cop verificada tota la documentació rebreu l’últim email amb el número de kart havent acabat correctament amb la inscripció.

    Pilot

    Dades del pilot

    NoiNoia

    Copilot

    Dades del copilot

    NoiNoia

    Categoria

    Categories generals Naixement Dorsals
    Sèniors/Màsters fins al 2001* 000
    Júniors 2002-2005 100
    Cadets 2006-2008 400
    Alevins 2009-2013 600
    Categories especials Naixement Dorsals
    Veterans fins al 1981 200
    Fèmines fins al 2008* 300
    Mixta fins al 2008* 700

    * Any inclòs.

    Si voleu pertànyer a una categoria especial, i compliu els requisits, seleccioneu la categoria.

    Categoria generalVeteransFèminesMixta

    Quan voleu passar la verificació del vostre kart.

    pre-verificació Dimarts 9 de NovembreEl mateix Dissabte 13

              Més informació sobre les pre-verificacions (Click Aquí)

    Autorització o acceptació de responsabilitats emplenada i signada.

    Autoresponsabilitat COVID-19 PILOT emplenada i signada.

    Autoresponsabilitat COVID-19 COPILOT emplenada i signada.

    Fotocòpia dels DNI dels corredors.

    DNI pilot:
    DNI copilot:

    SiNo

    Afegeix el dni, del pare, mare o tutor.

    DNI tutor pilot:
    DNI tutor copilot:

    Instagram
    YouTube