En aquesta edició volem seguir vetllant per la seguretat de tots els participants. És per això que us volem recordar la importància de les verificacions. Donarem l’opció per a tots aquells participants que vulguin passar la verificació dies abans de la cursa, habilitant un espai al Casal de Joves dimarts  7 de novembre (18h a 20h) i així poder tenir marge de temps per poder fer els canvis necessaris.

No donarem peu a cap modificació del kart que no estigui contemplada al reglament (click aquí per veure’l) en especial deteniment a:

  • La distància entre el terra i el carenat o para-xocs en la seva semi-circumferència no pot superar els 5 cm
  • El xassís i els eixos han d’estar fets de fusta
  • Els coixinets han de ser l’únic punt de contacte amb el terra i no poden portar afegit cap altre material

Al formulari d’inscripció tindreu l’opció on podreu escollir quin dia voleu fer la verificació.

Si teniu qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic  info@kartsdecoixinets.org o el WhatsApp de Karts 633 66 37 78

Instagram
YouTube