Llegiu amb atenció els següents passos. Haureu de tenir tota la documentació esmentada abans de començar la inscripcó:

 1.DADES PERSONALS: del pilot i copilot

 2. ACCEPTACIÓ DE RESPONSABILITAT (si és major d’edat) o AUTORITZACIÓ DE RESPONSABILITAT (si és menor d’edat) que us podeu descarregar a continuació. Haurà d’estar degudament omplerta i signada.

          Autorització de responsabilitat (MENORS D’EDAT)

          Acceptació de responsabilitats (MAJORS D’EDAT)

  3.FOTOCÒPIA DNI: en format (JPG, PNG, PDF)

Si és major d’edat:

  •  Fotocòpia del DNI per ambdues cares del pilot i copilot. (en documents separats)

Si és menor d’edat:

  • Fotocòpia del DNI per ambdues cares del pilot i copilot. (en documents separats) *(En el cas que no en tingui necessitarem la fotocòpia del llibre de familia)
  • Fotocòpia del DNI per ambdues del pare, mare o tutor/a legal (Qui signi l’autorització de responsabilitat)

 4. PAGAMENT AMB TARGÈTA:

Per últim, s’haurà de fer el pagament de 60€ amb targèta de dèbit/crèdit a travès de la plataforma.

És important tenir tota la documentació esmentada preparada abans de començar el procès d’inscripció. Si manca alguna cosa no podreu finalitzar-la amb èxit. Un cop pagat rebreu l’email de confirmació de que el procès s’ha realitzat correctament. Un cop verificada tota la documentació rebreu l’últim email amb el número de kart havent acabat correctament amb la inscripció.